Maciej Braun CR

Blog

J 17, 20-26

Thursday, 9 June 2011

Brak jedności na świecie, brak jedności w naszych rodzinach, szkołach, miejscach pracy, klasztorach, diecezjach, brak jedności w nas samych. Rzeczywiście jedność jest dziełem Ducha, którego oczekujemy. Jezus modli się za nas, abyśmy byli jedno. Pomóżmy Mu zatem. Skończmy z wiecznymi kłótniami, pretensjami, przegadywaniem się, z walką na słowa. Przecież każdy z nas chce żyć normalnie. Prośmy, aby nam się udało walczyć każdego dnia o pokój i jedność, nawet kosztem zrezygnowania z siebie. A może przede wszystkim???

Maciej Braun CR

Blog