Kryzys zdrowotny - Ebola w Afryce: Co możesz zrobić, aby pomóc‍Śmiertelna epidemia Eboli szybko rozprzestrzeniająca się w Afryce Zachodniej jest najbardziej śmiercionośną z dotychczasowych. Ponad 4 800 osób zostało zarażonych wirusem, a ponad 2 400 zmarło. Pracownicy służby zdrowia należą do osób najbardziej poszkodowanych w tej epidemii. Ebola to choroba występująca w wielu krajach Afryki. Rozprzestrzenia się poprzez kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi kogoś, kto jest zakażony - często poprzez obchodzenie się ze zwłokami podczas rytuałów pogrzebowych. Odkąd choroba pojawiła się po raz pierwszy w 1989 roku, została ograniczona do odległych obszarów w centralnej i wschodniej Afryce, gdzie dostęp do opieki zdrowotnej jest ograniczony, a standardowe praktyki kontroli zakażeń nie są konsekwentnie przestrzegane.

Zapewnienie skutecznych praktyk higienicznych

Ebola rozprzestrzenia się poprzez kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi, a standardowe praktyki kontroli zakażeń obejmują noszenie rękawiczek, mycie rąk i sterylizację sprzętu medycznego. Chociaż pracownicy służby zdrowia są uczeni tych praktyk, wielu ludzi w dotkniętych krajach afrykańskich nie ma regularnego dostępu do opieki zdrowotnej. W wielu przypadkach ludzie nie są świadomi zagrożenia, jakie stwarza choroba i nie przestrzegają podstawowych zasad higieny. W rezultacie choroba może się rozprzestrzeniać. W odpowiedzi na obecną epidemię, wiele organizacji wzywa ludzi w dotkniętych obszarach do przestrzegania podstawowych praktyk higienicznych, takich jak mycie rąk wodą z mydłem, utrzymywanie ciała i domów w czystości oraz unikanie kontaktu z krwią lub płynami ustrojowymi osób podejrzanych o chorobę Ebola.

Zatrzymać epidemię u źródła

Obecną epidemię przypisuje się wielu czynnikom, w tym złemu stanowi infrastruktury zdrowia publicznego w wielu krajach afrykańskich, szerszym podróżom i handlowi w regionie, brakowi świadomości społecznej na temat choroby oraz praktykom kulturowym, które obejmują obchodzenie się ze zwłokami w sposób ułatwiający rozprzestrzenianie się choroby. Organizacje humanitarne wzywają społeczność międzynarodową do udzielenia większego wsparcia krajom afrykańskim, aby pomóc im w szybkiej reakcji na epidemię. Obejmuje to wzmocnienie infrastruktury zdrowia publicznego, zapewnienie sprzętu medycznego i szkoleń oraz pomoc ludziom w zrozumieniu zagrożenia, jakie stanowi choroba.

Pomoc w opiece nad pacjentami z wirusem Ebola

Wielu pracowników służby zdrowia zostało zarażonych podczas opieki nad pacjentami z wirusem Ebola. Chociaż sprzęt ochronny może pomóc zminimalizować ryzyko narażenia, nie jest on niezawodny. Podczas obecnej epidemii wielu pracowników służby zdrowia zmarło po zakażeniu wirusem. Ta epidemia wykazała potrzebę wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej w krajach afrykańskich, w których występuje wirus Ebola. Obejmuje to potrzebę większej liczby odpowiednio wyposażonych i obsadzonych placówek opieki zdrowotnej oraz zapewnienia właściwego szkolenia dla pracowników służby zdrowia.

Pomóż Afryce w budowaniu silnej opieki zdrowotnej

Liczne organizacje pomagają zapewnić opiekę osobom zarażonym wirusem Ebola w Afryce. Jednocześnie pomagają one również wzmocnić systemy opieki zdrowotnej w krajach afrykańskich, aby ludzie byli lepiej chronieni przed przyszłymi epidemiami. Możesz wspierać te organizacje, przekazując pieniądze na ich wysiłki. Wiele organizacji humanitarnych można znaleźć w Internecie, a niektóre z nich dają darczyńcom możliwość wpłacania pieniędzy na konkretne działania. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej również dostarcza informacji o organizacjach reagujących na obecną epidemię.