Jak można pomóc Tanzanii: Pomoc humanitarna dla TanzaniiW Tanzanii istnieje poważne zapotrzebowanie na pomoc medyczną. Jest wiele chorób i schorzeń, a nie ma szczepionek dostępu do leków, które chroniłyby przed nimi wszystkimi. Ebola to choroba związana z biedą i słabymi systemami opieki zdrowotnej. Te czynniki ułatwiają szybkie rozprzestrzenianie się wirusa wśród społeczności, które mają niskie standardy higieny lub nie mają dostępu do czystej wod. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w Tanzanii, kraju, w którym około 70% ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. Istnieje wiele czynników, w tym ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji, które przyczyniają się do wysokich wskaźników płodności w Afryce Subsaharyjskiej. Ale jednym z głównych powodów, dla których afrykańskie kobiety mają tak duże rodziny, jest brak dostępu do antykoncepcji. Aby rozwiązać te problemy, kobiety muszą mieć dostęp do bezpiecznych i skutecznych form kontroli urodzeń. Jednym ze sposobów, w jaki rządy mogą pomóc rodzinom o niskich dochodach w uzyskaniu dostępu do antykoncepcji, jest subsydiowanie kosztów pigułek antykoncepcyjnych takich jak tabletka dzień po lub prezerwatyw. To może odmienić los wielu rodzin żyjących w ubóstwie nie tylko w Tanzanii.

Pomoc humanitarna

‍W czasie klęsk żywiołowych lub innych niespodziewanych kryzysów, pomoc humanitarna jest często pierwszą i najbardziej natychmiastową odpowiedzią na pomoc potrzebującym. Pomoc humanitarna to pomoc oferowana ludziom w kryzysie - mająca na celu pomoc w odzyskaniu i przywróceniu normalnego trybu życia. Pomoc humanitarna nie jest rozwiązaniem długoterminowym, lecz interwencją, która pozwala uchronić ludzi przed dalszym niebezpieczeństwem do czasu, gdy będą mogli odzyskać siły dzięki wsparciu własnej społeczności. Najważniejszym wkładem w pomoc ludziom w potrzebie jest przekazanie pieniędzy organizacjom charytatywnym i organizacjom niosącym pomoc humanitarną. Istnieje wiele sposobów, w jaki możemy pomóc: możemy przekazać pieniądze, przekazać zapasy, zgłosić swój czas jako wolontariusz lub świadczyć inne usługi.

Pomoc żywnościowa w nagłych wypadkach i pomoc sanitarna

Darowizny żywnościowe są jedną z najbardziej powszechnych form pomocy międzynarodowej, ponieważ jedna na dziewięć osób na świecie jest chronicznie głodna. Darowizny żywnościowe to zazwyczaj towary takie jak ziarna, rośliny strączkowe, sól, olej kuchenny i nasiona. W przypadku braku bezpieczeństwa żywnościowego pomoc żywnościowa jest często wykorzystywana jako środek doraźny, mający na celu wyżywienie ludności w czasie, gdy poszukiwane są bardziej zrównoważone rozwiązania. Pomoc żywnościowa może pochodzić z darowizn pieniężnych, pomocy międzyrządowej lub z żywności zakupionej i wysłanej do dotkniętego regionu.

W bezpośrednim następstwie katastrofy lub innego kryzysu ludzie potrzebują czystej wody, urządzeń sanitarnych i artykułów higienicznych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób. Wolontariusze mogą pomóc w budowie studni i latryn, rozdawać tabletki do oczyszczania wody lub zestawy higieniczne i środki medyczne. W przypadku powodzi w Tanzanii, możesz przekazać gotówkę lub artykuły. Możesz również znaleźć organizacje, które obecnie przyjmują darowizny na wodę i urządzenia sanitarne online i wybrać tę, którą chcesz wesprzeć.

Jak przekazać darowiznę dla Tanzanii

Przekazywanie pieniędzy na cele charytatywne jest jednym z najczęstszych sposobów ich oddawania. Ale co, jeśli chcesz dać coś więcej niż tylko swoje pieniądze? Jeśli myślisz o podarowaniu przedmiotów lub poświęceniu czasu, ważne jest, aby wziąć pod uwagę potrzeby i kulturę osób, którym próbujesz pomóc. Jeśli chodzi o przekazywanie przedmiotów, jest kilka rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę, zanim zaczniemy pakować nasze pudełka. Istnieje wiele sposobów na przekazanie darowizny. Możesz kupić i wysłać towary, albo dokonać darowizny gotówkowej lub internetowej. Możesz również poświęcić swój czas jako wolontariusz lub zapewnić inne usługi, takie jak transport lub tłumaczenie.