Jak wspierać kraje trzeciego świata: TanzaniaWyeliminowanie ubóstwa i zapewnienie wsparcia dla zrównoważonego rozwoju w krajach trzeciego świata, takich jak Tanzania, nie jest łatwym zadaniem. Ale z pomocą zewnętrznego wsparcia ze strony organizacji pozarządowych lub fundacji, kraje te mogą dokonać małych, ale znaczących zmian, które poprowadzą je na drogę do dobrobytu. Z wszystkimi nieszczęśliwymi wiadomościami o skorumpowanych politykach lub katastrofach naturalnych, łatwo jest zrozumieć, dlaczego wiele osób ma bardzo negatywne spojrzenie na kraje trzeciego świata, takie jak Tanzania . Ale wciąż jest wiele osób, które decydują się na wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoje działania.

Co to jest kraj trzeciego świata?

O krajach trzeciego świata często mówi się, że są to biedniejsze kraje na świecie, zwykle na półkuli południowej. Termin "trzeci świat" został ukuty podczas zimnej wojny, aby opisać te kraje, które nie popierały ani kapitalistycznego Pierwszego Świata, ani socjalistycznego Drugiego Świata. Termin "kraj trzeciego świata" jest bardziej terminem politycznym niż ekonomicznym. Istnieje wiele krajów trzeciego świata w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Jednak termin ten jest czasem używany do określenia mniej rozwiniętych krajów świata. System klasyfikacji ONZ grupuje wszystkie kraje na trzy główne poziomy: kraje rozwijające się, kraje rozwinięte i kraje najsłabiej rozwinięte. Trzeci świat to ogólne określenie biedniejszych krajów południa, które obejmuje wszystkie kraje najsłabiej rozwinięte.

Co spowodowało taką biedę w krajach trzeciego świata?

Organizacja Narodów Zjednoczonych udziela pomocy w krajach trzeciego świata od lat pięćdziesiątych. Zazwyczaj pomoc ta jest udzielana z czystej dobroci, ale ta dobroć często wiązała się z ograniczeniami, które wiązały te kraje i utrzymywały je w ubóstwie. Na przykład ONZ wiązała pomoc z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się HIV/AIDS i innych chorób, które są powszechne w wielu biedniejszych krajach. Wymaga się od krajów spełnienia minimalnego standardu edukacji, ale często wiąże się to z wdrażaniem zachodnich modeli edukacji, które działają wbrew kulturze ludzi.

Jak możemy wspierać mieszkańców Tanzanii i innych krajów trzeciego świata?

Możemy wspierać kraje trzeciego świata, przekazując darowizny organizacjom, które skupiają się na dostarczaniu pomocy i wsparcia dla tych obszarów. Istnieje wiele organizacji pozarządowych (NGO), które udzielają pomocy biedniejszym krajom. Możesz również wspierać kraje trzeciego świata własnymi działaniami. Możesz promować zrównoważony rozwój i pomagać ludziom w poprawie ich warunków życia, będąc bardziej świadomym swoich codziennych działań. Na przykład możesz zużywać mniej wody, więcej przetwarzać i wspierać lokalne rolnictwo. Jednym z najlepszych sposobów wspierania krajów trzeciego świata jest edukowanie siebie i innych na temat trudności, z jakimi borykają się te kraje. Świadomość problemów pomoże Ci podejmować lepsze decyzje i działania wspierające zrównoważony rozwój.