Maciej Braun CR

Blog

Słowa podziękowania

niedziela, 17 września 2017

Tablica upamiętniająca dzień wmurowania kamienia węgielnego została wykonana z pleksy. Dzięki pomocy Janusza i Marcina jest ona wykonana w trójwymiarze z literami przyklejonymi do niej. Za ich pomoc i graficzną poradę dziękuję. Nie zabrakło rzecz jasna nazwiska tego który wmontowania dokonał i daty tego wydarzenia. Jak już pisałem, tablicę odsłonił o. Bernard Hylla CR, Generał naszego zgromadzenia w latach 2011 – 2017.

Jako wspólnota parafialna jesteśmy Mu ogromnie wdzięczni za otwarty umysł i wizję przyszłości CR-ów w Tanzanii. To On wyraził zgodę na podział parafii w Butiamie i podpisał umowę na utworzenia nowej parafii z biskupem Diecezji Musoma. Po jego uśmiechu i radości ze widać, że cieszy się z tej decyzji. Niech Bóg Ojcu Bernardowi błogosławi w Jego nowej parafialnej posłudze w Montecelio.

Maciej Braun CR

Blog