Maciej Braun CR

Blog

Wychowywać, chroniąc przed ostrym słońcem Tananii

sobota, 23 wrzesień 2017

Moja trzecia wizyta w pięknym zakątku ziemi, ktoremu na imię Tanzania (nb. powierznia kraju jest trzy razy większa od Polski) połączona jest ze świętowaniem piętnastolecia pracy misyjnej zmartwychwstańców na Czarnym Lądzie oraz uroczystościami wmurowania kamienia węgielnego pod budowę szkoły podstawowej w Buhembie i poświęcenia budynków Wyższego Seminarium Duchownego w Morogoro. Dziȩki pracy naszych Misjonarzy oraz wsparciu wielu osób dobrej woli także tutaj urzeczywistnia się wizja Sługi Bożego Bogdana Jańskiego, dla którego sprawami priorytetowymi były solidna formacja kandydatów do kapłaństwa i laikatu oraz szeroko rozumiany apostolat wychowania, integralnie połączony z pracą parafialną. Nasz Założyciel był głęboko przekonany, że kształcenie w duchu chrześcijańskim zapewni przede wszystkim harmonię w rodzinach, a także przyczyni się do wychowania katolickich elit wsród osób świeckich, niezbędnych w dziele odnowy społeczeństw.

Tanzania jest dla zmartwychwstańców prawdziwym wyzwaniem. Najpierw dlatego, że tworzą się tu dopiero struktury parafialne. I tak, na przykład, wspólnota katolicka w Buhembie, która zawiązała siȩ w roku 1956, czekała aż pięćdziesiąt dziewięć lat na utworzenie parafii. Od roku 2015, w krótkim okresie czasu, zdążyło się tu wydarzyć bardzo wiele. Stała obecność kapłana spowodowała ogromne ożywienie pracy duszpasterskiej, które przekłada siȩ na liczbę wiernych uczestniczących w liturgii. Być może już niebawem wspólnota parafialna zostanie „przymuszona” do rozbudowy obecnego kościoła. Ojciec Maciej Braun, realizując myśl Bogdana Jańskiego, zorganizował przedszkole, które w tym tygodniu zainaugurowało drugi rok swojej działalności i rozpoczął budowę szkoły podstawowej! Poziom kształcenia w szkołach publicznych pozostawia bardzo wiele do życzenia, dlatego dobra szkoła katolicka stanie się ogromną szansą dla tutejszych dzieci i młodzieży na rozwijanie otrzymanych w darze zdolności i talentów oraz podjęcie dalszej nauki. Taka szkoła pomoże ponadto samym rodzicom zmienić ich nastawienie do zdobywania wiedzy. Wielu z nich nie uczęszczało do żadnej szkoły i uważa, że najważniejsza jest praca. Stąd dzieci bardzo często zamiast się uczyć, pozostają w domach i wykonują obowiązki dorosłych.

Oglądając bardziej wnikliwie twarze tanzańskich dzieci można dostrzec w nich także powagę, smutek i cierpienie. Nawet uśmiechnięte buzie nie są wcale oznaką, że czują się kochane i akceptowane; że mają poczucia bezpieczeństwa i są szczęśliwe. W czasie mojego pobytu w Buhembie spotkałem panią Stellę ze szkoły ewangelizacyjnej AGAPE, która prowadziła w parafii kurs dla kobiet. W rozmowie wyznała, że podobnie jak większość dzieci w tym kraju (a jest ich bardzo dużo), została wychowana pod ostrym tanzańskim słońcem. Znaczy to, że wychowaniu towarzyszyła surowość, dystans i brak rodzicielskich uczuć. Mowiła, że nie pamiȩta matczynych pocałunków, pieszczot czy przytuleń. A  przecież miłość Boża objawia siȩ także w miłości ludzkiej. Jest to kolejny obszar ewangelizacji: wychowywać dorosłych do odpowiedzialnego rodzicielstwa, bo nie sztuką jest począć i urodzić, ale wychować na dobrego, mądrego i szczȩśliwego człowieka. Przypominać, że to dziȩki rodzicom dziecko poznaje miłość i dobroć Boga, doświadcza jego obecności w każdym wydarzeniu swojego życia.

Zachęcam do modlitwy w intencji dzieła misyjnego zmartwychwstańców w Tanzanii i za Misjonarzy. Jak widzicie ich praca jest niezwykle istotna dla odnowy tego społeczeństwa. Wam wszystkim natomiast życzę, aby fundamentalna prawda o bezwarunkowej miłości Boga była umocnieniem waszej wiary, źródłem nadziei i siły na każdy dzień.

o.Bernard Hylla CR

Morogoro, 24 września 2017

Słowa podziękowania

niedziela, 17 wrzesień 2017

Tablica upamiętniająca dzień wmurowania kamienia węgielnego została wykonana z pleksy. Dzięki pomocy Janusza i Marcina jest ona wykonana w trójwymiarze z literami przyklejonymi do niej. Za ich pomoc i graficzną poradę dziękuję. Nie zabrakło rzecz jasna nazwiska tego który wmontowania dokonał i daty tego wydarzenia. Jak już pisałem, tablicę odsłonił o. Bernard Hylla CR, Generał naszego zgromadzenia w latach 2011 – 2017.

Jako wspólnota parafialna jesteśmy Mu ogromnie wdzięczni za otwarty umysł i wizję przyszłości CR-ów w Tanzanii. To On wyraził zgodę na podział parafii w Butiamie i podpisał umowę na utworzenia nowej parafii z biskupem Diecezji Musoma. Po jego uśmiechu i radości ze widać, że cieszy się z tej decyzji. Niech Bóg Ojcu Bernardowi błogosławi w Jego nowej parafialnej posłudze w Montecelio.

Kamien wmurowany

niedziela, 17 wrzesień 2017

Niedziela dzisiejsza to przełom i radość w naszej parafii. Generał naszego zgromadzenia o. Bernard Hylla CR dokonał uroczystej instalacji kamienia węgielnego pod budowę szkoły. Mimo iż pracy przed nami sporo, to i tak radość ogromna. Oczywiście nie było to otwarcie, ono nastąpi po zakończeniu budowy. Wam kochani dziękuję za wszelkie dobro i pomagajcie nam, bez was nie damy sobie rady.

Pilne kobiety

sobota, 16 wrzesień 2017

Postępy na budowie są widoczne. W dniu dzisiejszym hall szkolny został przygotowany pod położenie żerdzi dachowych. Potrzebny jest oczywiście czas podlewania i schnięcia wylewki. Dzięki Bogu prace przebiegają sprawnie i jak dotąd wszystko idzie zgodnie z planem. Za dwa tygodnie wszystkie budynki szkolne powinny zostać pokryte. A w kościele kobiety uczą się pilnie.

Piosenka Uboga

sobota, 16 wrzesień 2017

Podczas, gdy kobiety przeżywają dzień skupienia, a na budowie trwa wylewka, dają znać o sobie głośno nowi mieszkańcy na terenie parafii. Są nimi dwa szczeniaczki. Suczka Saba, którą już znacie i samiec Nane. Ten drugi jest o połowę mniejszy od niej, ale będzie z niego zadziorna sztuka. Za kilka miesięcy będą to duże i głośno szczekające psy. Jak to kiedyś śpiewali: Braciszkowie skrzydlaci, chwalcie Boga, bo czym my stworzenia zdołamy odpłacić, jeśli nie piosenką ubogą. Zatem niech i te stworzenia chwalą Boga swoją psią i szczekającą piosenką. Święty Franciszku, módl się za nami

Maciej Braun CR

Blog