Maciej Braun CR

Blog

J 17, 11 – 19

Wednesday, 8 June 2011

“Ale nas zbaw ode złego”. Jezus prosi, aby Ojciec ustrzegł nas od wszelkiego zła. Aby tak się stało, składa w ofierze za nas swoje życie. Zatem i my strzeżmy się wszelkiego zła, tego wszystkiego co nas od Boga oddala. Diabeł istnieje i próbuje poplątać nam naszą codzienność i nasze życie. Nie dajmy się. Jest to możliwe, jeśli staniemy w prawdzie o sobie samym. Bóg zna nasze serca, nie udawajmy tych, którymi nie jesteśmy. Prawda wyzwoli nas samych. Unikajmy wszelkiego zła, a ją odkryjemy.

Maciej Braun CR

Blog