Maciej Braun CR

Blog

Matko Bolesna – przyczyń się za nami.

piątek, 15 września 2017

Świętem Matki Bożej Bolesnej rozpoczęliśmy dni skupienia dla kobiet. Zaproszone są do refleksji nad swoim życiem i postępowaniem. Tematem dni skupienia jest rola i zadania kobiety, w kościele, rodzinie, społeczeństwie i świecie. Matce Boga i człowieka powierzamy te dni. Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Maciej Braun CR

Blog